Relistix
Софтуерни решения & консултации

TechInfo
ИНЖЕНЕРЕН МАРКЕТИНГ & КОМУНИКАЦИИ

Услуги

Разработка на софтуерни проекти и продукти. Консултации и цифровизация.
Разработка на маркетингови решения за компании от технологичния, инженерния и производствения сектор. Консултации и изпълнение.

Решения до ключ

Проектиране и разработка от край до край на уеб и мобилни продукти и услуги.

Проектиране и разработка от край до край на маркетингови комуникационни решения.

Изпълнение на проекти

Изработка на уеб и мобилен софтуер на базата на проектни спецификации

Изпълнение на маркетингови комуникационни стратегии и кампании.

Управление на проекти

Планиране, управление и контрол на софтуерни проекти. Технически маркетинг и консултации.

Планиране, управление и оценка на проекти в инженерния маркетинг и инженерния риск.